CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LFthreads: A lock-free thread library

-

Anders Gidenstam (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Marina Papatriantafilou (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers) ; Extern)
Proceedings of the 11th International Conference On Principles Of Distributed Systems, Lecture Notes in Computer Science Vol. 4878, Springer Verlag, p. 217 - 231. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: lock-free synchronization, multiprocessor systems, software, librariesDenna post skapades 2008-01-15.
CPL Pubid: 66646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)
Programvaruteknik
Datorteknik

Chalmers infrastruktur