CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Air-source heat pumps ? Criteria for defrost initiation

Fredrik Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Jessica Erlandsson ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Proceedings 22nd International Congress of Refrigeration, Beijing, China (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: defrost, criterion, initiation, heat pump, air-sourceDenna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 66642

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur