CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of different types of secondary loop cooling systems in supermarkets ? Comparison of energy use and costs

Caroline Haglund Stignor ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Bengt Sundén
Proceedings 22nd International Congress of Refrigeration, Beijing, China (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: secondary loop, refrigeration, cooling, system, supermarket, energy, costDenna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 66640

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur