CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Liquid side heat transfer and pressure drop in finned-tube cooling-coils operated with secondary refrigerants

Caroline Haglund Stignor ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Bengt Sundén
International Journal of Refrigeration Vol. 30 (2007), p. 1278-1289.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: refrigeration, display cabinet, heat exchanger, finned-tube, experiment, heat transfer, pressure drop, secondary refrigerant, propylene glycol, laminar flow, brineDenna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 66639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur