CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Study of Thermal Environment and Comfort in an Office Room with a Variable Air Volume (VAV) System under Low Supply Air Temperature Conditions

Mari-Liis Maripuu (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Proceedings 9th REHVA World Congress Clima 2007 Wellbeing Indoors (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: experiment, comfort, thermal environment, Indoor Climate, VAV, supply-air, terminal unitDenna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-09-18.
CPL Pubid: 66636

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur