CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dosimetry of a typical anti theft device

Mohammad Nadeem (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Yngve Hamnerius (Institutionen för elektromagnetik, Bioeffekt) ; Mikael Persson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
Abstract book, BEMS 25th Annual Meeting, 2003, Wailea, Maui, Hawaii p. 210. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Anti theft device, magnetic fieldsDenna post skapades 2008-01-15.
CPL Pubid: 66634

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)
Institutionen för elektromagnetik, Bioeffekt (1900-2004)
Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Elektrofysik

Chalmers infrastruktur