CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resistive edge modes in stellarator and tokamak geometries

M. Ansar Mahmood (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Tariq Rafiq
12th European Fusion Theory Conference, Madrid (Spain), 24-27 September 2007 (2007)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 66632

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur