CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determining neutron capture cross sections via the surrogate reaction technique

Christian Forssén (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; F. S. Dietrich ; J. Escher ; R. D. Hoffman ; K. Kelley
Physical Review C (0556-2813). Vol. 75 (2007), 5, p. 055807.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 66630

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Lågenergifysik
Stjärnors bildning och utveckling

Chalmers infrastruktur