CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drift waves in an ITER-like geometry

M. Ansar Mahmood (Institutionen för signaler och system) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system) ; Tariq Rafiq
First ITER Summer School: Turbulent Transport in Fusion Plasmas, Aix en Provence (France), 15-20 July 2007. (2007)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-01-15.
CPL Pubid: 66629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur