CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of resistive edge modes in an ITER-like geometry

M. Ansar Mahmood (Institutionen för signaler och system) ; T. Rafiq ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system)
34th EPS conference on Plasma Physics, Warsaw, 2-6 July 2007 ECA Vol. 31F, P- 4.059 (2007) (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-01-15.
CPL Pubid: 66626

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur