CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Komposition av kvadratiska former - Från Gauss till Bhargava

Juliusz Brzezinski (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Nordisk Matematisk Tidskrift Vol. 2007 (2007), 55, p. 119-130.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2008-01-16.
CPL Pubid: 66621

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur