CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Security of Multithreaded Programs by Compilation

Gilles Barthe ; Tamara Rezk ; Alejandro Russo (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Proceedings of the 12th European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS) (0302-9743). Vol. 4734 (2007), p. 2-18.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 66599

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Language Support for Controlling Timing-Based Covert Channels