CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lateral spårstabilitet -- slutrapport

Erland Johnson ; Gunnar Kjell ; Lars Jacobsson ; Robert Lillbacka (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 31 s.
[Rapport]

Det gemensamma CHARMEC/SP-projektet Lateral spårstabilitet startade 2003 och avslutades under våren 2007. Det övergripande målet för projektet var att motverka uppkomsten av solkurvor. Detta skulle åstadkommas genom att öka möjligheten att besvara de två fundamentala frågorna när det gäller uppkomsten av solkurvor: Vilken kompressiv axialkraft verkar i rälen och vilket sidomotstånd har spåret? Detta övergripande mål bröts ned i tre delprojekt: · Utveckling av bättre metoder för mätning av spänningsfri temperatur · Numerisk simulering av ballastens sidomotstånd · Utveckling av en numerisk modell för prediktering av uppkomst av solkur- vor. Detta är en kortfattad sammanställning av vad som utförts och vilka resul- tat som uppnåtts. Detaljerad information finns i de hänvisade rapporterna.Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 66558

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden