CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PRESOL – pre-processor för solkurveanalys

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 11 s.
[Rapport]

Presol är ett skript som genererar indata-filer för finita element-analys av inverkan av termisk last på spårstrukturer och prediktering av uppkomst av solkurvor med hjälp av Abaqus. Målsättningen med skriptet är att det skall underlätta genereringen så mycket som möjligt samtidigt som det är flexibelt. Denna manual beskriver den del av skriptet som användaren behöver modifiera. Dokumentation av de funktioner som utför själva genereringen av indata-filen sker med hjälp av kommentarer i dessa. Manualen är upplagd så att den del av skript-koden som en användare kommer i kontakt med gås igenom och kommenteras.Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 66553

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden