CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerisk prediktering av uppkomst av solkurvor – modellering, analys, inledande parameterstudie, samt indatagenerering

Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 16 s.
[Rapport]

Rapporten beskriver en numerisk modell utvecklad inom det gemensamma CHARMEC/SP-projektet SP7 -- Lateral spårstabilitet för att analysera risken för uppkomst av solkurvor. Rapporten diskuterar hur beräkningsresultat framtagna med modellen kan analyseras, tolkas och översättas till kriterier för att bedöma när solkurvor uppkommer. För att demonstrera modellens förmåga har en inledande parameterstudie genomförts. Resultat från denna presenteras.Denna post skapades 2008-01-15. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 66552

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden