CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capacity control of liquid-cooled air-coolers

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Caroline Markusson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Caroline Haglund Stignor
Proceedings 22nd International Congress of Refrigeration, Beijing, China (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: electric motor, efficiency, control, pump, fan, air-coil, DCV, control-on-demand, capacity control, VSD, brine, air-cooler, liquid-cooledDenna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 66442

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur