CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved Motor Technology for Small Energy Efficient Fans ? Impact on System Design

Andreas Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Caroline Markusson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Proceedings of 9th REHVA World Congress Clima 2007 Wellbeing indoors (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: electric motor, efficiency, control, fan, DCV, control-on-demandDenna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 66441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur