CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frikyla finns runt omkring oss

Free cooling is all around us

Torbjörn Lindholm (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
VVS-Forum Teknik&Installation, p. 94-97. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: free cooling,Denna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 66440

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur