CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Allt vanligare med varvtalsstyrning - Det går att reglera kapaciteten

Variable speed drives increasingly more common - It is possible to control the capacity

Fredrik Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
VVS-Forum Teknik&Installation, p. 48-50. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: heat pump, VSD, variable speed, capacity controlDenna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 66439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur