CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tappvattenvärmning med värmepump - Tekniska lösningar

Heat pump water heaters - Technical solutions

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
VVS-Forum Teknik&Installation, p. 54-58. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: heat pump, water heater, SHW, sanitary hot water, system designDenna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 66438

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur