CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Moderna ventilationssystem med variabla flöden

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Sveriges Energiting (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: parallel system, in-line system, HRV, heat recovery, utilization, fan power, efficiency, electricity, pressure drop, heat transferDenna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 66433

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur