CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Opportunities in the design of control-on-demand HVAC systems

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Caroline Markusson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Proceedings of 9th REHVA World congress Clima 2007 Wellbeing Indoors (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: electric motor, efficiency, control, pump, fan, air-coil, DCV, contro-on-demandDenna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2008-09-18.
CPL Pubid: 66432

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur