CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Protocols for the in situ assessment of exposures from mobile telephone base stations

Georg Neubauer ; P Preiner ; A Diez de los Rios ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter)
Seibersdorf, Austria : Austrian Research Center Report ARC-IT 0149, 2006. - 57 s.
[Rapport]

Nyckelord: Measurement, Exposure, base stationDenna post skapades 2008-01-14.
CPL Pubid: 66394

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur