CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält

Anders Ahlbom ; Maria Feychting ; Yngve Hamnerius (Institutionen för elektromagnetik, Bioeffekt) ; Lena Hillert
Stockholm : Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, 2004. - 15 s.
[Rapport]

Nyckelord: Elektromagnetiska fält, hälsoeffekterDenna post skapades 2008-01-14.
CPL Pubid: 66381

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Bioeffekt (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur