CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält, Fjärde årsrapporten 2007

Anders Ahlbom ; Maria Feychting ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; Lena Hillert
Stockholm : Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, 2007. - 19 s.
[Rapport]

Nyckelord: Elektromagnetiska fält, hälsoeffekterDenna post skapades 2008-01-14.
CPL Pubid: 66367

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur