CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of Electromagnetic Sources with Huygens Principle

Markus Johansson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Jesus Alonso Macias ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Abstracts PIERS 2007, Progress In Electromagnetic Research Symposium, Prague p. 375. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Electromagnetic source, simulationDenna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2013-06-19.
CPL Pubid: 66341

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur