CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interactive Animations as a Tool for Conceptualization - an Example from Semiconductor Devices

Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Lars-Erik Jonsson
International Journal of Engineering Education - Interactive Papers (2004)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 66303

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)
Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning (1954-2010)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
Pedagogik

Chalmers infrastruktur