CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction range and generation rate of nonlinear intrachannel signal distortion

Pontus Johannisson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Optical Society of America. Journal B: Optical Physics Vol. 24 (2007), 4, p. 729-738.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14.
CPL Pubid: 66254

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur