CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

First- and second-order statistics of partially coherent, high-numerical-aperture optical fields

Christer Rydberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Letters Vol. 33 (2008), 2, p. 104-106.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14.
CPL Pubid: 66174

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur