CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design method for small-f-number microlenses based on a finite thickness model in combination with the Yang-Gu phase-retrieval algorithm

Christer Rydberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Ben-Yuan Gu ; Guo-Zhen Yuan
Journal of the Optical Society of America A Vol. 24 (2007), p. 517-521.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14.
CPL Pubid: 66170

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur