CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Railway vehicle/track interaction analysis using a modal substructuring approach

Luis Baeza ; A Roda ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Journal of Sound and Vibration Vol. 293 (2006), 1-2, p. 112-124.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 66115

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur