CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guest editorial of Special Issue on Wheel/rail safety – special focus on the rail

Roger Lundén (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures (8756-758X). Vol. 26 (2003), 10, p. 861-864.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2013-05-20.
CPL Pubid: 66107

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur