CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-performance optical-fiber-nonlinearity-based optical waveform monitoring

Mathias Westlund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Jonas Hansryd (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Jie Li (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Journal of lightwave technology Vol. 23 (2005), 6, p. 2012-2022.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 6609

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur