CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Subsurface initiated rolling contact fatigue of railway wheels as generated by rail corrugation

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Roger Lundén (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
International Journal of Solids and Structures Vol. 44 (2007), p. 7975-7987.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 66085

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur