CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic interaction between train and railway turnout – full-scale field test and validation of simulation models

Elias Kassa (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proceedings 20th International Symposium: Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, Berkeley, CA, USA p. 16. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 66082

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur