CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Protective Effect of Encapsulation in Ferementation of Limonene-contained Media and Orange Peel Hydrolyzate

M Pourbafrani ; Farid Talebnia ; Claes Niklasson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Mohammad J. Taherzadeh
Int. J. Mol. Sci Vol. 8 (2007), 8, p. 777-787.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2010-09-13.
CPL Pubid: 66078

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur