CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Possible Industrial Solution to Ferment Lignocellulosic Hydrolyzate to Ethanol: Continuous Cultivation with Flocculating Yeast

Ronny Purwadi (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Tomas Brandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Mohammad J. Taherzadeh
Int. J. Mol. Sci. Vol. 8 (2007), 9, p. 920-932.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14.
CPL Pubid: 66070

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur