CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Urdu Morphology, Orthography and Lexicon Extraction

Muhammad Humayoun (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Harald Hammarström ; Aarne Ranta
CAASL-2: The Second Workshop on Computational Approaches to Arabic Script-based Languages, July 21-22, 2007, LSA 2007 Linguistic Institute, Stanford University (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2009-01-19.
CPL Pubid: 66069

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) (GU)

Ämnesområden

Språkstudier

Chalmers infrastruktur