CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous fermentation of wheat-supplemented lignocellulose hydrolysate with different types of cell retention

Tomas Brandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Keikhosro Karimi ; Mohammad J. Taherzadeh ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Lena Gustafsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik)
Biotech. Bioeng. Vol. 98 (2007), 1, p. 80-90.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 66062

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur