CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bubble Trapping and Coalescence at the Leeward Side of Baffles in Reactors Stired by Rushton Turbines

Rahman Sudiyo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Bengt Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
AICHE Journal Vol. 53 (2007), 9, p. 2232-2239.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14.
CPL Pubid: 66046

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur