CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Particular genetic variants of ligands for natural killer cell receptors may contribute to the HLA associated risk of primary sclerosing cholangitis

Tom H Karlsen ; Kirsten M Boberg ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Ji-Yao Sun ; David Senitzer ; Annika Bergkvist ; Erik Schrumpf ; Erik Thorsby ; Benedicte A Lie
Journal of Hepatology Vol. 46 (2007), 5, p. 899-906.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14. Senast ändrad 2008-10-29.
CPL Pubid: 65965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Genetik

Chalmers infrastruktur