CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The PTPN22 promoter polymorphism -1123G>C association cannot be distinguished from the 1858C>T association in a Norwegian rheumatoid arthritis material.

Marte K Viken ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Siri T Flåm ; Øystein Førre ; Tore K Kvien ; Erik Thorsby ; Benedicte A Lie
Tissue Antigens Vol. 3 (2007), 70, p. 190-7.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14.
CPL Pubid: 65963

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Genetik

Chalmers infrastruktur