CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparative study of surface passivation on SiC BJTs with high current gain

H. S. Lee ; M. Domeij ; C. M. Zetterling ; M. Östling ; Einar Sveinbjörnsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Materials Science Forum (0255-5476). Vol. 556-557 (2007), p. 631-634.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-14.
CPL Pubid: 65952

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur