CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förändrade randvillkor för kommunala energisystem - påverkan och effekter

Marcus Eriksson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Värmeteknik och maskinlära) ; Robert Hreja ; Susanne Lindmark ; Loise Trygg
Linköping : Program Energisystem, 2003. - 158 s.
[Rapport]

Program Energisystems Arbetsnotat Nr 23, ISSN 1403-8307Denna post skapades 2008-01-12. Senast ändrad 2008-01-12.
CPL Pubid: 65856

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Värmeteknik och maskinlära (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Kemiteknik
Kemiska processer
Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur