CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

KOLDIOXID och KLIMAT - kritiska frågor om temperatur - förändring - ekologi

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. - 10 s.
[Rapport]

Rapporten fokuserar på några nyckelfrågor i underlaget för samband mellan koldioxid och globala klimatförändringar och på konsekvenser av överdrifter i klimatfrågan:

- hockeyklubban och verkliga variationer i temperatur under det senaste millenniet

- avsaknaden av samvariation mellan koldioxidhalt och temperatur under det senaste seklet

- dominansen av vatten och oförutsägbara variationer i molnighet för växthuseffekten

- koldioxidens relativt sett minskande växthuseffekt vid ökande halter

- koldioxidens korta uppehållstid i atmosfären och dess stora flöden till och från biomassa och hav

- de ekologiska hoten mot bl a biologisk mångfald vid ersättning av fossila bränslen med biobränslen

- överdrifter av klimatförändringar och koldioxidens roll trovärdighetshot mot verkligt viktiga miljöinsatser

Nyckelord: klimatförändring, värmeutstrålning, koldioxidbalans, atmosfären, ekosystem


Artikeln är en populärvetenskaplig uppföljning av aktiviteter i klimatfrågan under 2007 vid Chalmers.

Skilda uppfattningar i frågan möttes särskilt vid en debatt 5/12 i regi av Chalmers Fakultetsklubb.Denna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2008-10-06.
CPL Pubid: 65848

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Miljökemi

Chalmers infrastruktur