CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temporary primary frequency control support by variable speed wind turbines – potential and applications

Nayeem Rahmat Ullah (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Daniel Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
IEEE Transactions on Power Systems Vol. 23 (2008), 2, p. 601-612.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 65845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur