CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Voltage and Transient Stability Support by Wind Farms Complying with the E.ON Netz Grid Code

Nayeem Rahmat Ullah (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Daniel Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
IEEE Transactions on Power Systems Vol. 22 (2007), 4, p. 1647–1656.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 65840

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur