CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solid-aqueous phase partitioning of radionuclides by complexing compounds excreted by subsurface bacteria

Anna Johansson ; Johanna Arlinger ; Karsten Pedersen ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Yngve Albinsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Geomicrobiology Journal Vol. 23(8) (2006), p. 621-630.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-11.
CPL Pubid: 65817

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur