CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies of α-D-isosaccharinic Acid – Acid dissociation constant and structural conformations

Stefan Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - ix, 31 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: α-D-isosaccharinic acid, α-D-isosaccharinate, α-D-isosaccharino-1, 4-lactone, stability constant, acid dissociation constant, equilibrium, potentiometric titration, ion chromatography, nuclear waste, nuclear repositoryDenna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 65742

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur