CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of α-Isosaccharinic Acid: pKa-determination

Stefan Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Yngve Albinsson (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
, Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 757 p. 503-508. (2003)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-01-11. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 65737

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur